Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας vnikolaos@in.gr

Και τώρα θα περάσουμε στο nikolaos921@yahoo.gr για περισσότερο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Ἀνακήρυξη τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ.Ἱεροθέου σὲ τακτικὸ καθηγητὴ Θεολογίας στὴν Ἀμερική.

 Ἱερὰ Μητρόπολη
Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου 11 Μαΐου 2017 
Δελτίον Τύπου

Τό Διδακτορικό Πρόγραμμα Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (PhD Program in Orthodox Studies, The Antiochian Orthodox Institute, Antiochian House of Studies) στήν Πενσυλβάνια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἐξέλεξε τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο σέ τακτικό καθηγητή του.

Τό Τμῆμα αὐτό λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἀμερικῆς πού ὑπάγεται στήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί εἶναι τό μόνο, σύμφωνα μέ δήλωση στελέχους του, Ὀρθόδοξο Τμῆμα Διδακτορικῶν Σπουδῶν στήν Ἀμερική πού ἀποβλέπει στήν χορήγηση διδακτορικῶν διπλωμάτων σέ σπουδαστές πού προέρχονται ἀπό ἄλλες Ὀρθόδοξες Θεολογικές Σχολές.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό ὅτι ἡ ἀνακήρυξη ἔγινε μέ πρωτοβουλία τῶν καθηγητῶν τοῦ Τμήματος, τόν Νοέμβριο 2016, χωρίς νά τό γνωρίζη ὁ Σεβασμιώτατος, καί ἔπειτα ἀπευθύνθηκαν στόν ἴδιο γιά νά ἀποδεχθῆ τήν ἐκλογή.
Οἱ καθηγητές ἐκτίμησαν τό ὅλο ἔργο καί τήν θεολογική ἔρευνα, τήν πιστότητά του στήν ὀρθόδοξη θεολογία, τήν ὁποία ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν καί οἱ φοιτητές τους, καί τήν ἀναγνωρισιμότητά του στά Θεολογικά γράμματα στήν Ἀμερική.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποδέχθηκε τήν ἐκλογή καί θά παραδώση μαθήματα πατρολογίας καί συγκεκριμένα τό θέμα «Φιλοσοφική καί Πατερική Θεολογία κατά τόν 4ο αἰώνα», ἀνάθεσε καί θά παρακολουθήση τίς ἐργασίες τῶν φοιτητῶν καί ἔδωσε τήν ἐρευνητική κατεύθυνση. Ἡ παράδοση τῶν μαθημάτων γίνεται μέ τήν ἀκαδημαϊκή μέθοδος τοῦ Syllabus, πού προβλέπει παρακολούθηση μαθημάτων, ἐκπόνηση ἐργασιῶν ἀτομικῶν καί ὁμαδικῶν καί ἐκπόνηση τῆς τελικῆς ἐρευνητικῆς ἐργασίας.
Ὁ τρόπος καί ὁ χρόνος διδασκαλίας ὁρίσθηκε μέ τέτοιον τρόπο πού νά ἀνταποκρίνεται στά γενικότερα καθήκοντά του ὡς Ἱεράρχου καί Μητροπολίτη τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή θά διδάξη μία ἑβδομάδα ἐντατικά καί ἡ ὑπόλοιπη ἐργασία θά γίνεται ἀπό τήν Ναύπακτο.
Εἶναι ἕνα σημαντικό γεγονός γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία στήν Ἀμερική, ὅπου ἀντιπαλεύουν διάφορα φιλοσοφικά καί θεολογικά ρεύματα.

 Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως