Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας nikolaos921@yahoo.gr

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κατά Ιωάννην (κ΄ 19-31).


Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς· ειρήνη υμίν, και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον. είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν· ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς· λάβετε Πνεύμα Άγιον· αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ΄ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. έλεγον ουν αυτώ οι άλλοι μαθηταί· εωράκαμεν τον Κυριον. ο δε είπεν αυτοίς· εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Και μεθ΄ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ΄ αυτών. έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων, και έστη εις το μέσον και είπεν· ειρήνη υμίν. είτα λέγει τω Θωμά· φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου, και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτώ· ο Κύριός μου και ο Θεός μου. λέγει αυτώ ο Ιησούς· ότι εώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. Πολλά μεν ουν και άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω· ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο υιός του Θεού, και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού.

Μετάφραση
Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε κι ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στέκεται στη μέση και τους λέει: «Ειρήνη σ΄ εσάς». Κι όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Ειρήνη σ΄ εσάς! Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες· σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα μαθητές, που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά, κι αν δε βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά, και δε βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δε θα πιστέψω». Οχτώ μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους κι ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε: «Ειρήνη σ΄ εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά: «Φέρε εσύ το δάκτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλ΄ το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε: «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πείστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου· μακάριοι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να μ΄ έχουν δει!». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σ΄ αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι΄ αυτού τη ζωή.

Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ.κ. Εμμανουήλ την Λαμπροτρίτη στην Ευκαρπία.

Κάντε κλικ για να δείτε εικόνες Εδώ

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγή στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.


Επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής ο Σεβασμιώτατος την παραμονή το απόγευμα, 28ην Απριλίουε.ε. προέστη του Πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μικρής Δοξιπάρας, τέως Δήμου Κυπρίνου και το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Παρασκευή 29 Απριλίου ε.ε. ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Άρζου, τέως Δήμου Τριγώνου.


από: http://www.imdos.gr/

Πανηγύρισε η ιερά μονή Παναγίας Δοβρά για την Ζωοδόχο Πηγή. (ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΒΙΝΤΕΟ).


Την Παρασκευή της Διακαινησίμου (29 Απριλίου) πανηγύρισε η ιερά μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, που αποτελεί και την κύρια πανήγυρή της.από: http://www.imverias.gr

Λαμπρή πανύγηρις της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους.

Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, στην πανύγηριν της Ιεράς Μονής Ιβήρων. «Ανάμνησις της θαυμαστής ελεύσεως εις το Άγιον Όρος της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Πορταϊτίσσης»

Με ευλάβεια και αγιορείτικη κατάνυξη εορτάστηκε πανηγυρικά την Τρίτη της Διακαινίσιμου εβδομάδος (26 Απριλίου), η «ανάμνησις της θαυμαστής ελεύσεως εις το Άγιον Όρος της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Πορταϊτίσσης» στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους.

Στην λαμπρή πανύγηρι της Τρίτης ημέρας του Πάσχα, προεξήρχε, ως επίσημος προσκεκλημένος της Ιεράς Μονής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, ο οποίος μετά την Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον ναό του Καθίσματος παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Πορταϊτίσσης, συνόδευσε την Ιερά Λιτανεία μέχρι το Καθολικό της Μονής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ναός του Καθίσματος είναι η ο μόνος ναός εκτός του περιβόλου της Ιεράς Μονής των Ιβήρων, στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία με την παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Πορταϊτίσσης.

Ο Ηγούμενος και οι Πατέρες της Μονής επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννη ο οποίος και συνδέεται πνευματικά με την Ιερά Μονή των Ιβήρων και ιδιαιτέρως με το Κάθισμα της Παναγίας. Στο Κάθισμα αυτό επί έτη πολλά φιλοξενούταν ο μακαριστός γέροντάς του Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο Β΄, ο οποίος και εκοιμήθη στον ιερό τούτο τόπο.

Να σημειωθεί ότι ο επί σειρά ετών υποδεχόμενος την θαυματουργό εικόνα ως γέροντας του Καθίσματος, για πρώτη φορά την υποδέχθηκε ως Αρχιερεύς και Προεστώς της πανυγήρεως.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας επισκέφθηκε ως προσκυνητής την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καθώς και το ιστορικό κελί των Ιωσαφαίων στις Καρυές.

από: http://www.imlagada.gr