Τον ιδρυτή της Ευαγγελιστή Λουκά εόρτασε σήμερα 18 Οκτωβρίου ε.έ. η κατά Βοιωτίαν Εκκλησία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επισκέφθηκε τη Θήβα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος «γιά δεύτερη φορά ἦλθε στήν Κόρινθο τό χειμώνα τοῦ 56-57 μ.Χ.