Κατάφερε η Παναγία αυτόν τον λόγο της αντίφασης, τον μεν Θεό να τον κάνει άνθρωπο και στη συνέχεια τους ανθρώπους να τους κάνει κατά χάριν Υιούς Θεού, Χριστούς.
Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας.