Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας vnikolaos@in.gr

Και τώρα θα περάσουμε στο nikolaos921@yahoo.gr για περισσότερο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ.


ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε από τον Ι.Ναό Παναγίας παλαιού Ναυπλίου το
ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ
στην αγγλική γλώσσα. Ένα ευλογημένο και χρήσιμο βιβλίο θερμής προσευχής για όλο τον κόσμο για τους Αγγλόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς.


Τηλ. 2752024166PROLOGUE

THE PSALTER of the prophet David is a divinely inspired and very heart touching book. It was written with divine light that makes reference to all needs, difficulties and which often reposed and gave rest to people that suffered life’s pains throughout its long path.
 The Psalter has so many powerful and deep meanings, that even if you gather all the theologists and philologists together, they won’t be able to write a psalm with meanings like these. And even if they do write something, it will be like a paper flower. Prophet David wasn’t a Harvard Professor, but what he wrote had so much depth. It is obvious that he was guided by the Holy Spirit.

Therefore, receiving psalms from this divinely inspiring source, we use all the psalms of the Psalter as a prayer, defining one psalm for each case.

Thus we pray for our different needs, trials, problems, illnesses and different life’s circumstances of people in pain and with the Psalter as a divine catalyst we are able to heal every issue.

Saint Paisios of Mount Athos used to say about the psalms:

“With the Psalter I feel jubilation, it is full of prophecy, full of consolation.”

“In a difficult situation, if you read the Psalter, you will feel relief, redemption, confidence that God will help you... It is thunderbolt to the devil. How much consolation do I find in the Psalter! That hour and a half I read the Psalter, I see it as the most positive assistance towards the world. In the winter that I suffered a lot from hernia, I was reading it standing up. From my eyes there were running tears from the unbearable pains. With one hand I was tucking the hernia and with the other I was holding the Psalter. I was striking the devil with a firearm. The devil got furious...”

 Thus continuing, albeit unworthily, St Paisios’ prayer tactic, we summarized all the Psalms of David, classifying them according to the use the Saint was giving them.

 We also referred to other contemporary needs and modern day problems that we encounter in our daily lives like depression, cancer, dangers of the Internet, drugs and more.

With this way we are referring to 300 cases, of many contemporary problems, as also you can see the contents, with the appropriate psalm for each time.

Our intention is for this Prayer Book, to live and indulge in, the secret and heartily prayer of each faithful believer.

To give grip and reason, place and manner for more prayer and therefore this contributes to a person’s touch with God, ephemeral with Heaven, land with eternity.Father Dionisios Tabakis

I.Naos Genniseos Theotokou (Panagouda) Naflpio.

15 August 2017

In celebration of  Virgin MaryCONTENTSAAGORAPHOBIA. Therapy.
ANXIETY Which affects our health and causes headaches and other illnesses. For therapy.
AVIATORS-PILOTS.  For divine help and protection.

ATHLETES For divine help and protection.
ARROGANT. To be humbled.
ABANDONED. For God to have them in his loving arms.
ABORTION. To cancel and avoid it.
ABUSED mentally and physically. For therapy.

ACCIDENTS For rapid restoration and therapy.

ADDICTION. From anything evil. Alcoholism, carnal passions, drugs and other passions etc.
AGGRIEVED.  For God to support and protect.
AGITATION When people are agitated or constantly under rage. For therapy and serenity.
ALCOHOLISM. For therapy.
ALMS. For God to reinforce the virtue of almsgiving .
ALOPECIA. Caused by diseases or other side effects. For therapy.
ANNOYING AND HARSH PEOPLE. For exemption and protection from them.
ANIMALS For divine shelter and protection.
ANOREXIA. For therapy
.
ANTICHRIST MARK OF THE BEAST. For God to save us from it.
ANYTHING BAD. For safety and protection from it.
ARCHONS. For enlightenment.
ARCHONS. Arrogant. For them to be humbled.
ARCHONS BARBARIAN. For them to be tamed.
ARCHONS HARDHEARTED. For them to repent and soften.


B

BAD ACTS OF DEMONS AND DEVIOUS PEOPLE.  For God to stop them.
BEDRIDDEN. For God to restore and support them.
BELONGINGS For blessing and maintenance.
BIRTH OF A BABY For shelter and protection.
BLASPHEMOUS For God to enlighten them.
BLEEDING. For them to stop.
BLIZZARD. For no damages to occur from heavy snowfall.

BRAVERY. For its attainment.

BRIBERY For God to protect us from those who bribe.
BURNS To restore and heal them.

CCALAMITY-GRIEF For God to free us from them.

CAMPING. For protection.
CANCER PATIENTS For support and therapy.
CAPTURED. For protection.

CARNAL PASSIONS For deliverance from them and therapy.
CARNAL TEMPTATIONS For God’s redemption.
CASE OPENING For their success.
CESAREAN For protection.
CHARISMA For God to provide charisma to benevolent people.
CHILDBEARING For couples to be able to procreate.

CHILDBIRTH For encouragement.
CHILDBIRTH For good development.
CHILDLESSNESS Nagging that is caused between the couples. – For therapy and for them to be able to procreate, so they don’t become estranged.
CHILDREN For protection.
CHILDREN that have lost their parents and are upset. For God to care for them and encourage them in their lives.
CHILDREN AT SCHOOL. For progress.
CHILDREN NEGLECTED FROM THE WORLD. For God to shelter them.
CHILDREN OF DIVORCED PARENTS THAT GET UPSET. For God to show them His love.
CHILDREN THAT ARE SUFFERING IN HOSPITALS AND ARE IN PAIN. For rapid restoration.
CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. For therapy.
CIVIL WAR. For God to prevent it from happening.

CLAUSTROPHOBIA. Therapy.
CONCERNS For those who suffer from many useless concerns. For divine serenity.
CONFLICTS BETWEEN SIBLINGS.  For God to avert them.

CONFUSED from the modern lifestyle and the impasses of our times. For divine serenity.
CONSOLATION For God to provide consolation to disappointed people.
CONSTANT PANIC For therapy.

CORRUPTED (archons-politicians-officials) For God to protect us from them.
COURTS For God to protect and relieve us from wicked judges and lawyers.

COURTS When we are being persecuted unjustly at court. For God to help us and give us justice.

COWARDS-THOSE WHO ARE CONSTANTLY SCARED. For God to give them courage.
CREATION –Natural Environment. For divine protection.
CROPS For blessing.

CURSES. For God to save us from them.


D

DANGERS. For protection from them.
DEAF-MUTE. Including people with speech problems. For therapy .

DEATH. For people not to fear death.
DEATH. For those who are reaching the end of life and approaching physical death. For God to support and rest their soul in eternity.
DEFENSELESS. For God to defend them.

DEAF Hearing problems. Therapy and restoration.
DECEIVED For their return to the truth and the divine light.
DEFAMATION For God to save us from it.
DEFAMATION To prevent it.
DEFAMATION OF A FAMILY. For moral restoration.
DEPARTED For their souls to rest in peace.

DEPRESSION For God to drive it away and bring joy.
DESPERATE. For God to consol and enlighten them.
DEVIOUS PEOPLE For exemption from them.
DESPISED BY THE WORLD. For God to share with them His joy and glorify them in eternity.
DISEASED. For their therapy.
DISORDERLY. Troublemakers to the nation. For God to stop their racketeering.
DISTURBED BY EVIL-NEGATIVE ENERGY. For divine help and protection.
DIVINE HELP. For God to provide it to us each time.
DIVINE JOY. For attainment.
DIVORCE For prevention.
DIVORCED. For God to support and shelter them.
DIVORCED To find a good partner.
DOCTORS-NURSES. For support and assistance to their work.
DRIVERS For their safety and protection.

DRUG ADDICTS. For deliverance and therapy.
E

EARTHQUAKE For divine protection.
EARTH’S FRUITION. In bad-fruitless times.
ECONOMIC EXPLOTATION. For God to save us from the economic exploitation of many evil people of this world.

EDUCATIONAL EXAMS. For success.

ELDERS-NURSING HOMES. For God to console and support the elders.

EMIGRANTS For divine protection and safe return.
EMPLOYEE RELATIONS For peace and union.
EMPLOYERS-EMPLOYEES. To bring to them peace.
 ENEMIES. For safety and protection from them.
ENEMIES OF THE GOOD. For them to go away.
ENEMIES OF THE GOOD. To be humbled.
ENEMIES OF THE GOOD – To overthrow and smash their wicked works.
ENLIGHTENMENT. For God to enlighten our soul.
EXHAUSTED-HUMILIATED. People who have been stressed, humiliated, put down and struck by the wickedness and audacity of others. For God to restore and support them.

ΕXILES. For divine protection and good return.
EYES For health.
F

FAITH To strengthen our faith on the care and providence of God.
FAMILY For protection, peace and unity.
FAMILY When mishaps occur. To halt them and have serenity.
FAMILY. When there are fights. For unity.
FAMISHED For God to care for them and feed them.
FEAR To cast our fears away and for divine prowess.
FINANCIAL COLLAPSE-NEW POOR. For God to rule them with His love.

FINDING WORK For people that are looking for a job. For God to help them find one.
FIRE For protection and for it to stop.
FIRED-MADE REDUNDANT For divine protection, support and finding work.
FISHING. For good fishing.
FLATTERERS For protection from them.
FLOODS. For them to stop and be protected from them.
FLU. For protection and recovery.
FORTUNE Protection from cunning people.

FREEDOM From various commitments with devious people and sinful situations.

FREEDOM OF SLAVES. For God to give freedom to every form of slavery.
FRIENDS For God to reveal to us good friends.
FRIVOLOUS-UNSTABLE PEOPLE For enlightenment and mental stability.
FRUITION-PROGRESS. For God to provide it to us in our lives.

G


GAMBLING. For God to liberate us from the passion of gambling.
GARDENERS. For those dealing with flowers. For divine assistance.
GERMAPHOBES-HYPOCHONDRIACS-PEOPLE WITH NOSOPHOBIA For therapy.
GOD’S WRATH . For God to soothe His anger.
GOODS. For their blessing and their production.
GOSSIP. For avoidance.
GRANTING A REQUEST. For God to fulfil our noble desires.
GRIEVERS For God to console them.
GRIEVERS-SORROWERS For God to console them.
GYM-EXERCISING For protection.
HHANDICAPPED For divine support.

HAZARDOUS WORK of troubled people who have been taken advantage by the powerful of this century. For God to save them.
HEAD ILLNESSES. Rehabilitation and health.
HEADACHE FROM TOO MUCH HEARTACHE. For therapy and serenity.
HEADACHES – Constant headaches.
HEART For therapy.
HEARTBREAK When a person gets hurt and saddened by the betrayal and malignity of another. For divine support.41

HEAT. For protection andheavenly dew.

HOMELESS. For God to shelter and care for them .
HOPE. For attainment.
HOPELESS. For God to give them hope
HONESTY IN TRANSACTIONS. To be able to have honesty.
HOSTAGES For their release.
HURRICANES For protection and for them to stop.
HURT BY CRIMINALS. For restoration.


I

ILLNESSES. Those, women are affected by. Menstrual problems. Therapy.
INFECTIOUS DISEASES. For therapy.
INHERITANCE PROBLEMS. For enlightenment and pacification.

INSECURE. For therapy.
INSENSITIVE-HARDHEARTED. To soften the hardhearted.
INSTITUTIONS Children that are in institutions without maternal and paternal love. For God to sweeten their hearts with His love.
INTERNET. For God to save kids, young people and everyone from its online traps.
INTRIGUERS Devious people-for protection from them.
IRONY. For God to give us courage when malevolent people deride us.

J


JEALOUSY For God to save us from jealous people.

JIHADISTS For God to save and protect us from  them

JUDGES. For enlightenment and honesty in their work.K


KIDNEYS For health.
KITCHEN. For those who prepare food. For divine enlightenment and assistance.
L

LAZINESS For recovery and motivation.
LENDERS For God to enlighten them with compassion.
LIES Therapy for compulsive lying.
LIFE For someone’s life to be rescued when it’s in danger.
LIVER For therapy.
LIFE’S STORMS For protection.
LOANS- For God to free us from the loans and the oppression of the devious lenders.


LONELY For God to console them and have them in His sweet embrace.
LOOTING FROM MEAN PEOPLE. For divine protection.
LOST For them to be found.
LOVE FROM GOD. For God to soften our heart so we are able to love.


M

MAGIC For protection and deliverance from it.
MARINES Sailing at sea. For divine protection.
MARRIAGE For blessing, peace and love.
MARRIAGE When adultery has been committed. For God to assist.
MARRIAGE When it’s in trouble-for divine shelter and protection.

MARRIED COUPLES. For God to reveal the truth, when there is a misunderstanding between them and for them to reconcile.
MARRIED COUPLES. When they fight and break up. For reconciliation, unity and love.
MEAN AND CRAZY PEOPLE For protection from them.
MEANNESS-ENVY For people to overcome envy and to stop tormenting unjustly their fellow men.
MENTAL COMPULSIONS. For them to disappear and have serenity.

MENTALLY ILL. For therapy.

MENTALLY WOUNDED PEOPLE.  For God to sweeten their souls.


MISBEHAVED CHILDREN. For enlightenment.
MISCARRIAGE. For divine protection.
MISFORTUNES. When they are constant. For them to stop.
 MISUNDERSTANDINGS To solve them and reconcile.
MORIBUND For God to support them and rest their soul in peace.
MOTHERS For their support.


MURDERERS. For God to prevent their racketeering.
MURDERERS. For their enlightenment, repentance and salvation.

N

NAUGHTY CHILDREN. For enlightenment and calmness.

NEWBORNS. For God to provide them with prudence and decency.
NEW HOME. For blessing.
NEW WORK-SHOPS Private work. For success.
NEUROPATHS. For their therapy.

NEYROSIS. For divine serenity and mental balance.

NIGHTMARES. For God to get rid of them when we sleep but when we have them during the day as well.
NOT ON SPEAKING TERMS. To unite.

O

OBESE PEOPLE. For therapy.
OFFENDERS For repentance and prudence.
OFFICERS. For enlightenment and assistance.
P

PARENTS Of children with special needs. For their support.
PARENTS HAVING A LOT OF CHILDREN. For blessing.
PARENTS OF CHILDREN IN HOSPITAL THAT ARE IN PAIN. For God to support them.
PATIENCE AND TOLERANCE. For God to help us be patient and tolerant with people that are devious and unfair to us.
PATIENTS For God to support and cure them.
PEACE. For God to give peace between the nations.
PEACE OF SOUL. To acquire it.
PERSECUTED. For divine protection.
PERSECUTION. For those who are being persecuted for their faith. For divine support.
PILGRAMS For divine safety and protection.
POLICE OFFICERS. For those who protect and serve. For divine protection.

POOR For God to nourish and protect them.

POSSESED. For God to free them from the evil presence.

POYLTRY FARM. For God’s assistance.

PREGNANCY. Blessing, protection and serenity for the mother and her unborn child.

PREGNANCY. For God to help the mother not to experience a miscarriage.

PREMATURE BIRTH. For God to assist.
PRISONERS. For God to support them and grant them early release.
PROBLEMS To exit from them safely.
PRODUCTS. For them to be sold.

Q
QUERULOUS-GROUCHY For enlightenment and calm.

R

RAIN. To bring rain in times of drought. .

RECONCILIATION For God to provide reconciliation after conflicts.
REFUGEES For God to rule their lives.
RELATIVES OF PATIENTS THAT ARE SUFFERING IN HOSPITALS. For God to support them.
REPENTANCE. For God to give repentance to us that consider ourselves perfect.
REPENTANCE for people who have strayed away from God.
RESPECT For attainment
RICH. For their heart to soften and to give more.
ROBBERS For them to repent.


S

SCREEN. Liberation from the fake world of the screen. TV, Computers, Internet, Computer games etc.
SEARCH AND FIND. To reveal missing people and lost objects.

SELFISHNESS. For therapy.

SENSITIVE. For God to support and strengthen them.

SERENITY For inner peace.
SHIP IN STORM For God to shelter.
SICKLY-TROUBLED BY BEING CONSTANTLY ILL. For divine assistance.
SLANDER When they slander us. For divine protection .

SLANDER-GOSSIP Protection from those who condemn us and are talking wicked against us.
SLEEP. For those who suffer from insomnia. For peace of mind.
SNAKES-POISONOUS REPTILES For protection.
SNEAKY-POISONOUS PEOPLE. For protection from them.
SNITCHES-TRAITORS For God to protect us from their passionate and indiscreet language.
SOLDIERS For protection.
SOLDIERS IN WAR. For divine assistance.
SORROW To let it go.
SORROWFUL PEOPLE. With obsessions. For enlightenment and serenity.
SPIRITUAL PROGRESS. For God to provide it to us.
STROKE-ALZHEIMER’S-AMNESIA. For mind clarity.
STUDIES Children who can’t afford their studies. For God to assist them.
SUICIDE. For God to support, enlighten them and prevent more attempts.
SURGERY To save the life of someone’s who is being operated.T

TEACHERS. For enlightenment.
TEENAGERS For God to shelter them.
TEETH. For oral health
TESTED by various problems. For divine protection.

THANKGIVING-GRATITUDE towards God for the infinite love He shows us.

THIEVES For protection from them.

THOSE WHO ARE IN A CONSTANT BATTLE For God to shelter them and protect them from anything evil.

THOSE WHO HAVE GONE ASTRAY For God to get them back onto the right path.

THREATS FROM DEVIOUS PEOPLE. For protection.

THUGS For them to repent.

TRADERS. For God to enlighten them and give them honesty.

TRAPS OF EVIL PEOPLE For avoidance and redemption from them.

TREES-PLANTS For fruition.
TRUTH. For God to reveal it.

U

UNDERSTANING TO PARENTS WITH CHILDREN. For God to provide it to them.
UNEMPLOYED To find work.
UNGRATEFUL. For protection from them.
UNMARRIED. For them to find a partner and get     married.

UNRIGHTEOUS.  For God to teach them not to torment the world.

UNTAMED TEENAGERS For their enlightement.
VVICTORIES For success and for the good to win.
VIOLENCE Domestic. For enlightenment and serenity.
VIOLENCE On children. Bullying. Adult bullying as well. To placate them.


W

WARS. For them to stop.
WAYFARER For God to shelter them.
WAYWARD PATERFAMILIAS For God to placate him.