Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

Η Βασίλισσα στον Θρόνο Της

.

.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Μέσα απ΄αυτές τις σελίδες που ακoλουθούν θέλω να μάθει όλος ο κόσμος για Τους Αγίους, τις Εκκλησιές και τα Μοναστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Μπορείτε να μου στείλετε την Ιστορία του Ναού σας ή του Μοναστηρίου σας όπως και κάποιου τοπικού Αγίου/ας της περιοχής σας vnikolaos@in.gr

Και τώρα θα περάσουμε στο nikolaos921@yahoo.gr για περισσότερο χώρο.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Θεσσαλονίκης
κάνετε κλικ στην φωτογραφία

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΥΠΟΔΟΧΗ 2 ΜΑΚΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

    Μετά χαρᾶς σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι τό προσεχές Σάββατο 18 Μαρτίου, παραμονή τῆς Ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θά ζήσει ἕνα ἱστορικό ἐκκλησιαστικό γεγονός. Θά ὑποδεχθεῖ τά ὀστᾶ δύο μα­κα­ριστῶν Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος, τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Καλλινί­κου Καστόρχη καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου Νικολαΐδου, τά ὁποῖα ἀπό τῆς κοιμήσεώς των καί μέχρι σήμερα εὑρίσκοντο ἐκτός αὐτῆς.

    Συγκεκριμένα ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Καλλίνικος Καστόρχης, μέγας ἐθνικός ἄνδρας καί διδά­σκαλος τοῦ Γένους, ἀρχιεράτευσε στή Φθιώτιδα ἀπό τοῦ ἔτους 1852 μέχρι τοῦ 1877, ἐκηδεύθη στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν καί ἐτάφη στήν Ἱερά Μονή Πε­τρά­κη. Τά ὀστᾶ του ἀργότερα μετεφέρθησαν στήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα Δημη­τσά­να, ὅπου ἐφυλάσσοντο.
   Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος Ἀμβρόσιος Νικολαΐδης ἀρχιεράτευσε ἀπό τοῦ 1932 μέχρι τοῦ 1958. Νοσηλευόμενος στήν Ἀθήνα, ἐκοιμήθη ἐκεῖ καί ἐκη­δεύθη στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν καί ἐτάφη στό κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.
   Ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν Μητρόπολίν τους οἱ Ποιμενάρχες τῆς Φθιώτιδος, ἀναλάβαμε μεγάλη προσπάθεια, πρῶτον μέν νά ἀνακαλύψωμε τόν τόπο, ὅπου εὑρίσκοντο τά ἱερά λείψανα τῶν μακαριστῶν προκατόχων μας καί δεύτερον νά ἐπαναφέρωμε τούς ποιμένας εἰς τό ποίμνιόν τους ἀποδίδοντας τίς ὀφειλόμενες ἐκκλησιαστικές τιμές.
   Μέ τή βοήθεια τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γόρτυνος καί Μεγαλο­πό­λεως κ. Ἱερεμίου καί Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, τά ἱερά ὀστᾶ τῶν Μητροπολιτῶν Καλλινίκου καί Ἀμβροσίου εἶναι εἰς τήν διάθεσίν μας.
   Ταῦτα θά ὑποδεχθοῦμε, κλῆρος καί λαός, μετά σεβασμοῦ καί ἐκκλησιαστικῆς ἐπι­σημότητος, παρουσίᾳ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καί Πνευματικῶν Ἀρχῶν τῆς Φθιώτιδος, τό Σάββατο 18 Μαρτίου καί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τήν πλατείαν Πάρκου, ἀπό ὅπου θά σχηματισθεῖ Ἱερή Πομπή, πού θά καταλήξει στόν Μητρο­πολιτικό Ναό, ὅπου θά ἐναποτεθοῦν τά ἱερά Λείψανα καί θά φυλάσσονται ἐκεῖ ἐσσαεί.
     Εἰς τήν ὑποδοχήν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων θά παραστοῦν δέκα (10) Μητροπολίτες, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου.
   Σᾶς καλῶ ὅλους νά εὑρίσκεσθε στήν πλατεία Πάρκου τό προσεχές Σάββατο 18 Μαρτίου καί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, διά νά ὑποδεχθοῦμε τούς δύο μακα­ρι­στούς Μητροπολίτας Φθιώτιδος Καλλίνικο καί Ἀμβρόσιο.
   Δέν ὑπάρχει καλύτερη συγκυρία ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων νά εὑρεθοῦν μαζί μέ τούς τοπικούς Ἁγίους καί οἱ δύο Ἅγιοι Ἱεράρχαι καί ὅλοι μαζί, ζῶντες καί κεκοιμημένοι, νά δοξάσωμε τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν ἐνότητι πίστεως καί κοινωνίᾳ Ἁγίου Πνεύματος.   
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης. 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ